projectnaam:

Behoud van het populierenlandschap in het Groene Woud

 

opgave
Welke nieuwe (duurzame) vormen van renderende exploitatie van populieren passen in deze tijd? 

 

opdrachtgever
Piet Rombouts, Populierenwerkgroep

 

locatie 
Groene Woud, Noord-Brabant

 

datum
2013

 

Ideeënboek "Geef mij de populier"

 populier groene woud

 

Populier_Groene-Woud_slide-04Populier_Groene-Woud_slide-07Populier_Groene-Woud_slide-06Populier_Groene-Woud_slide-02Populier_Groene-Woud_slide-03Populier_Groene-Woud_slide-08

 

wat wordt de nieuwe klomp?    allemans meubel

Het kenmerkende populierenlandschap in het Groene Woud dreigt te verdwijnen. Het landschap ontstond in de 18e eeuw vanwege het voorpootrecht en kreeg een economische functie door de vraag naar geschikt klompenhout. Met het wegvallen van de grootschalige klompenproductie is de functie komen te vervallen. Wat geeft de populier zijn noodzaak terug en behoud daarmee dit prachtige landschap?

 

Inmiddels zijn er diverse kleinschalige en grootschalige initiatieven opgezet; van loof voor veevoer en houtpulp voor gebruiksvoorwerpen tot en met energielandschap en decor voor recreatie. Om  het behoud een duidelijk gezicht te geven dient één promotie-activiteit de drager te zijn van alle initiatieven. 

 

 

 

Het allemans meubel is de nieuwe klomp; een handig product dat iedereen kan gebruiken en dus dat landelijk afzet vindt. Het succes van het meubel zit in de eenvoud, lage prijs, praktische eigenschappen en flexibiliteit; handig bij uiteenlopend gebruik. Door sterke vormgeving en slimme marketing is het meubel 

de toepassing van populierenhout en het Groene Woud als groengebied met financieel economische waarde. Het meubel is herkenbaar en zichtbaar in het interieur en de herkomst kan worden herleid door het brandmerk “Kwaliteitsproduct uit Het Groene Woud”.

 

Het allemans meubel tevens wordt de spin-off van allerlei activiteiten zoals een ontwerpprijsvraag, tentoonstelling en promotie van het Groene Woud.